Kjøpe slange uten papirer.

Har du kommet over en slange til salgs, men eieren har ikke papirer på den?

Det er ikke nødvendigvis en dealbreaker.

 

Først må du være sikker på at det er en av slangene på positivlisten:

-Grønn trepyton (Morelia viridis)
-Kongepyton (Python regius)
-Teppepyton (Morelia spilota)
-Hagetreboa (Corallus hortulanus)
-Kongeboa (Boa constrictor)
-Regnbueboa (Epicrates cenchria)
-Kongesnok (Lampropeltis getula)
-Kornsnok (Pantherophis guttatus)
-Melkesnok (Lampropeltis triangulum)

 

Kravene for lovlige dyr.

Mattilsynet sier at reptiler som ble innført eller holdt i Norge før 15. august 2017, er lovlige dersom de tilhører de lovlige artene.
Både dyret og foreldrene til dyret må være født (klekket) i fangenskap, ikke i naturen.

I følge Mattilsynet må man ha skriftlig dokumentasjon som viser Mattilsynet og andre at det enkelte dyret tilhører en lovlig art. Dokumentasjonen må også vise at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap.

 

Men på Lovdata (Link) står det:

 

§ 3.Unntak fra forbudet

-Personer og virksomheter som innfører, omsetter eller holder reptiler, skal ha skriftlig dokumentasjon som viser hvilken av de tillatte artene hvert dyr tilhører. Dokumentasjonen skal også vise at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. Dokumentasjonen skal følge dyret så lenge det lever.

 

§ 7.Ikrafttredelse og overgangsregler

-§ 3 annet ledd annet punktum gjelder ikke ved hold og omsetning av dyr som allerede holdes i Norge når denne forskriften trer i kraft. Det er tilstrekkelig at dyreholderen gir Mattilsynet opplysninger som gjør det sannsynlig at dyrene og deres foreldre er født i fangenskap.

 

Jo mer informasjon jo bedre.

Med andre ord må du altså kunne sannsynliggjøre at dyret tilhører en lovlig art, og at dyret og foreldrene er født i fangenskap.

Spør selgeren eller eieren av dyret om bilder fra når dyret var ungt, spør hvor eieren har fått dyret fra, hvor gammel den er, og ellers informasjon.

Om dyret er en morph kan du forklare hva som gjør den en morph, og forklare at den ikke finnes naturlig i naturen.

Bruk Mattilsynet sitt skjema, som du finner HER.

Ta bilder av slangen, skriv ned spesielle merker osv på den. Har den 3 lyse flekker rett etter hodet? Skriv det!

All denne informasjonen skal du ha klar, i tilfelle mattilsynet kommer på besøk til deg.