Designer Morphs?

De som er fersk i slangeverden skjønner kanskje ikke hvordan to kongepyton med ganske likt utseende kan ha stor prisforskjell.

Det finnes flere grunner til at det er så varierte priser på kongepyton. Dyr med bare ett gen (f.eks pastel) koster ikke mye. Når det er dyr som har flere gener kombinert kalles det ofte “designer morphs”. Jo flere gener det er i dyret jo høyere blir prisen.
Prisen blir enda høyere om det er en superform, eller et recessivt gen innblandet.
(Lær mer om hvordan superform og recessive gener funker)

Til og med dyr som bærer genet til en recessive morph uten å visuelt vise morphen koster mer. Slike dyr blir kalt “het”.
(Lær mer om hvordan “het” blir til)

Etterspørsel og tilgjengelighet.

Andre ting som avgjører prisen er etterspørsel og hvor lett det er å få tak i morphene. Noen morpher er fortsatt ganske nye, og dermed ikke så utbredt rundt om i verden.

For det utrente øyet kan veldig mange morpher se ut som en normalfarget kongepyton. Men etter hvert som man ser flere slanger, sammenligner dem, og vet hva man skal se etter lærer man seg bedre å se forskjell.

Her er 8 nyklekkete kongepyton. 4 er normale, 4 er enchi. Ser du hva som er hva?