Like morpher med forskjellig navn.

Du har kanskje hørt om at noen morpher er de samme, men har forskjellig navn.
Fikk spørsmål om hvorfor det var slik,og tenkte å skrive litt om det her.

Importert samtidig.

Det finnes flere grunner til at en morph som gjør akkurat det samme kan ha 2 eller flere forskjellige navn.
Den ene grunnen er at 2 eller flere større oppdrettere (ofte i USA) importerer kongepytonunger fra Afrika som er klekket i samme kull.
Etter noen år med avl viser det seg kanskje at disse er en morph som er genetisk. Da vil oppdretterene gi navn til morphen og vise verden.

Banana og Coral Glow f.eks ble importert inn til USA av to forskjellige personer sånn ca rundt det samme tidspunktet, hver person ga morphen et navn. Og det har i ettertid vist seg at det er akkurat samme morph.

Hvordan kan de få samme fra Afrika?
I de landene kongepyton lever (blant annet Ghana, Togo, Benin) er det stor business å selge kongepyton til importører. Ofte vil importørene betale veldig store summer om kongepytonene viser tegn til at det kan være en ny morph.
Disse høsterene, som mennene i Afrika kalles vil enten grave opp kongepytoner som ligger på egg, og ta eggene med seg for å incubere dem selv, eller ta gravide kongepyton fra naturen og la dem legge eggene før de så blir lagt tilbake i naturen.

Dukker opp i fangenskap.

En annen mulighet er at det blir importert en kongepyton som blir solgt som normal/wildtype. Personen som har denne får noen kull og selger unger til flere andre. Etter hvert kan de som har kjøpt ungene, eller ungene til ungene oppdage at det faktisk er en ny morph. På dette tidspunktet er det kanskje 10 forskjellige personer som har denne morphen, men bare en eller to vil oppdage at det er en ny morph, så de gir forskjellige navn til morphen fordi de har oppdaget noe nytt.

Spredd seg i naturen.

Enda en mulighet er at morphen er funnet eller klekket i Afrika ved 2 helt forskjellige tidspunkt. Det finnes morpher som er mange generasjoner av i naturen i Afrika, og når noen av disse blir importert er det fort gjort at oppdretteren mener han har en ny morph og dermed gir nytt navn til en morph som allerede finnes.
Pastel f.eks som først ble oppdaget i 1999 blir fortsatt den dag i dag funnet i naturen i Afrika.
Det har også blitt importert dyr som har vist seg å være het Albino.

Hvilke er de samme?

Jeg skal ikke nevne alle, men her er en liste over noen morpher som er like men har forskjellige navn:
Banana – Coral Glow
Lesser – Butter
Calico – Sugar
Phantom – Mystic
Yellow Belly – Goblin
Fire – Flame – Sulfur – Lucifer

Cinnamon – Black Pastel
Den siste her er omdiskutert om det faktisk er samme eller ikke. Men superversjonen av begge er en svart slange, og parrer man Cinnamon med Black Pastel kan man også treffe på en svart superform.

Recessive.

Det er også flere recessive morpher som gjør det samme, men ikke nødvendigvis er akkurat samme morph.

Axanthic er en morph som mangler de gule pigmentene. Det finnes flere linjer av denne morphen, som VPI Axanthic og TSK Axanthic.
Visuelt gjør de det samme, men parrer man en VPI med en TSK vil man ikke få visuelle Axanthic. Alle ungene vil være het (heterozygous) for begge linjene.

Hypomelanistic (går ofte under hypo eller ghost) er en morph som skjuler noen av de sorte pigmentene. Det gjør at slangen nesten ser ut som den er i shed.
Det finnes mange linjer med Hypo som kan parres for å få visuelle avkom, mens det er noen linjer som ikke er kompatibel med hverandre.

Ghost – Hypo – Orange Ghost – Butterscotch  Ghost – Yellow Ghost
Alle disse kan parres med hverandre og få visuelle Hypomelanistiske avkom.

Linjer som ikke går overens med de over eller med hverandre er blant annet Desert Ghost og G1 Ghost.

Candy of Toffee er også to recessive morpher som er det samme.